Avaluació de la biblioteca escolar

L’any 2012, Inés Miret, Mònica Baró, Teresa Mañà i Inmaculada Vellosillo van publicar Bibliotecas escolares, entre interrogantes? Herramienta de autoavaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Vegeu-ne el document complet clicant aquí.

El que segueix és una traducció del model d’avaluació de la biblioteca escolar proposat per les autores abans esmentades.  Biblioteca

VALOR I INTEGRACIÓ A L’ESCOLA

Recolzament de l’equip directiu. 1 – 2 – 3 – 4

Presència de la biblioteca als documents de gestió de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

Varietat d’órgans de l’escola en els quals participa la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació de la dotació econòmica a les necessitats de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Recolzament de les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

ACCESSIBILITAT

Adequació de l’espai. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat del mobiliari. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació de l’equip tecnològic. 1 – 2 – 3 – 4

Accessibilitat de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Accessibilitat en línia de la col·lecció (catàlegs i recursos electrònics). 1 – 2 – 3 – 4

Organització de la col·lecció segons criteris normalitzats. 1 – 2 – 3 – 4

Senyalització de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de les biblioteques d’aula en la biblioteca central, si escau. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de les biblioteques dels departaments en la biblioteca central, si escau. 1 – 2 – 3 – 4

Amplitud de l’horari d’apertura de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució de l’horari de la biblioteca per a lús dels grups classe. 1 – 2 – 3 – 4

Apertura de la biblioteca fora de l’horari escolar. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació dels recursos a l’acció compensatòria de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

VISIBILITAT

Varietat d’estratègies per a la difusió, la comunicació i la senyalització. 1 – 2 – 3 – 4

Diversitat de destinataris de les estratègies (alumnes, docents, famílies). 1 – 2 – 3 – 4

Actualització de les informacions. 1 – 2 – 3 – 4

ANÀLISI DE NECESSITATS I OFERTA DE SERVEIS

Formalització del procediment per detectar les necessitats dels usuaris. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats de l’alumnat. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats del professorat. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats de l’alumnat. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les activitats organitzades per la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació de la biblioteca amb els serveis d’orientació psicopedagògica. 1 – 2 – 3 – 4

Implicació de la biblioteca en les accions d’educació compensatòria de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

ADEQUACIÓ DELS RECURSOS DOCUMENTALS

Suficiència dels recursos documentals. 1 – 2 – 3 – 4

Varietat dels suports. 1 – 2 – 3 – 4

Equilibri entre ficció i no ficció.

Equilibri entre matèries. 1 – 2 – 3 – 4

Equilibri entre els diferents nivells educatius. 1 – 2 – 3 – 4

Diversitat de destinataris de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Actualització de la col·lecció (adquisicions i esporga). 1 – 2 – 3 – 4

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Iniciatives i canals per a la coordinació entre la biblioteca i l’equip docent. 1 – 2 – 3 – 4

Àmbits de col·laboració entre la biblioteca i l’equip docent. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de la biblioteca en la metodologia docent. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIES EN LECTURA I ESCRIPTURA

Implicació de la biblioteca en el desenvolupament de la lectura i l’escriptura. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació amb el pla de lectura i escriptura de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

Recolzament de la biblioteca a les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIA DIGITAL, EN INFORMACIÓ I PER APRENDRE A APRENDRE

Implicació en el desenvolupament de les competències. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació amb el pla TIC de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Implicació de la biblioteca en la sensibilització i tractament transversal de la competència social i ciutadana. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació de la biblioteca amb els programes específics. 1 – 2 – 3 – 4

USOS I USUARIS

Percentatge d’estudiants que visiten la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Frequència de visita dels alumnes. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge d’estudiants que utilitzen els recursos de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució de l’alumnat usuari de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge d’alumnes que utilitzen el servei de préstec. 1 – 2 – 3 – 4

Nombre de préstecs per alumne i per cada curs escolar. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels alumnes que assisteixen a les activitats organitzades per la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de l’laumnat satisfet amb els recursos i serveis que ofereix la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de docents que visiten la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Frequència de visita dels docents. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge docents que utilitzen els recursos de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució dels docents usuaris de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de docents que utilitzen el servei de préstec. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents que realitzen préstec per a l’aula. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents que assisteixen a les activitats organitzades per la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

Varietat dels materials en préstec per a l’aula. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents satisfets amb els recursos i serveis que ofereix la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Abast del projecte de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Operativitat i formalització del pla de treball anual. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació dels procediments d’avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

Formalització i periodicitat del procés d’avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

Implicació de diferents agents en la planificació i avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

EQUIP DE TREBALL

Nombre d’hores de dedicació del responsable. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en biblioteconomia i TIC. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en lectura i llibre infantil i juvenil. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en piscopedagogia i didàctica. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions del responsable de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Consolidació del responsable de la biblioteca en el càrrec. 1 – 2 – 3 – 4

Composició de la comissió de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions de la comissió de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Existència i composició de l’equip de recolzament de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions de l’equip de recolzament. 1 – 2 – 3 – 4

COMUNITAT PROFESSIONAL

Integració en programes institucionals de lectura i biblioteca escolar (promoguts per les administracions educatives o altres entitats). 1 – 2 – 3 – 4

Participació en xarxes professionals (amb altres biblioteques escolars), grups de treball i/o seminaris especialitzats. 1 – 2 – 3 – 4

Col·laboració amb la biblioteca pública. 1 – 2 – 3 – 4

Relació amb altres centres de documentaci´educativa (centres de professors, biblioteques especialitzades…). 1 – 2 – 3 – 4

PONTS AMB LA COMUNITAT

Col·laboració de la biblioteca amb la comunitat. 1 – 2 – 3 – 4

Difusió d’informació cultural de l’entorn. 1 – 2 – 3 – 4

Vinculació amb les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s