Bibliotasques per a la competència informacional

Bibliotasca 2 còpia

© del dibuix,  Montserrat Martínez de Cabanyes

Avui podem utilitzar diferents estratègies per dur a terme un treball competencial: les webquestes, les caceres, els treballs amb fonts, les webtasques… Totes elles, estratègies en constant evolució. Un exemple d’això, n’és la bibliotasca, una proposta didàctica, derivada de la webquesta, que com aquesta utilitza principalment recursos d’internet amb l’objectiu que l’alumnat realitzi una tasca, com ara resoldre qüestions o crear productes directament relacionats amb la biblioteca escolar.

Però, com s’estructura una bibliotasca?

L’estructura de la bibliotasca és la mateixa que la d’una webquesta. Consta de les següents parts:

Hi ha una pàgina d’INICI

Que conté la pàgina inicial. Indica l’àrea i el nivell educatiu als quals s’adreça la bibliotasca, l’autor i l’any de creació.

Hi ha una pàgina anomenada TASCA

que dóna la informació inicial i explica el tipus de feina que caldrà fer.

Hi ha una pàgina anomenada PROCÉS

que explica la forma com caldrà fer la feina. També proporciona les adreces dels recursos necessaris.

Hi ha una pàgina de CONCLUSIÓ

Que suggereix allò que es podrà fer quan acabi l’activitat.

Hi ha una pàgina d’AVALUACIÓ

Que informa dels criteris d’avaluació.

I hi ha una GUIA DIDÀCTICA

Que ressenya l’autor de la bibliotasca i els autors de les pàgines web recomanades, així com els autors de les imatges, textos i sons que s’hi reprodueixen. També dóna orientacions didàctiques i defineix les competències bàsiques i els objectius que es treballen.

Aquest seria un model possible que, naturalment, admet variacions.

Quins són els objectius de les bibliotasques?

Els objectius de les bibliotasques són diversos. Podem utilitzar aquesta estratègia per fer llegir, escriure o bé per cercar, recuperar, tractar i comunicar informació.

En el marc de la competència informacional, la bibliotasca, és un tipus de treball que assenyala el responsable de la biblioteca com una persona de referència en l’aprenentatge de l’alumnat, que implica el claustre i que porta a la pràctica una proposta educativa: el treball competencial fet, també, des de la biblioteca escolar.

Els objectius de les bibliotasques per a la competència informacional són:

1r d’EP: Saber diferenciar entre llibres d’imaginació i llibres de coneixements.

2n d’EP:

 • Saber diferenciar entre llibres d’imaginació, llibres de coneixements i obres de referència.
 • Aprendre a identificar el teixell del llom del llibre.

3r i 4t d’EP:

 • Llegir un llibre d’imaginació.
 • Aprendre a cercar informació.
 • Conèixer els elements principals d’una citació bibliogràfica.

5è d’EP:

 • Conèixer l’organització de la biblioteca segons la CDU.
 • Conéixer diferents fonts d’informació i saber quina s’ha d’utilitzar segons la necessitat d’informació.
 • Saber què és una bibliografia i per a què serveix.

6è d’EP:

 • Conèixer les eines auxiliars dels llibres (índexs, sumaris, glossaris).

1r i 2n d’ESO:

 • Conèixer i utilitzar les diferents fonts d’informació.
 • Identificar la informació a partir de l’índex o del sumari.
 • Reconèixer la informació rellevant.
 • Saber utilitzar procediments de recerca i tractament de la informació.

3r i 4t d’ESO:

 • Conèixer la CDU.
 • Aprendre a localitzar una font.
 • Cercar en un catàleg.
 • Cercar a internet.
 • Conèixer els operadors.
 • Conèixer els cercadors, els motors de cerca i la cerca avançada.
 • Citar la bibliografia i la webgrafia.

En conclusió, què són les bibliotasques?

 1. Una bibliotasca és una proposta didàctica, derivada de la webquesta, que com aquesta utilitza principalment recursos d’internet.
 2. L’objectiu és que l’alumnat realitzi, de forma cooperativa, una tasca, com ara resoldre qüestions o crear productes directament relacionats amb la biblioteca escolar.
 3. L’alumnat fa sistemàticament des de 1r de primària a 4t d’ESO una activitat de competència informacional lligada al seu currículum.
 4. El responsable de la biblioteca és la persona de referència, però el tutor o l’especialista es responsabilitza de l’activitat i l’avalua.
 5. És una activitat que implica el claustre i dóna resposta a una necessitat educativa.
 6. I, sobretot, transporta l’alumnat a indrets desconeguts, sorprenents, meravellosos.

On podem trobar les bibliotasques per a la competència informacional?

A l’Arc de l’Xtec. Hi són totes:

Primària: http://apliense.xtec.cat/arc/node/29627

Secundària: http://apliense.xtec.cat/arc/node/29628

Però és molt millor dissenyar-les un mateix.

Llibres o webs recomanables?

Un llibre? N’hi ha molts, però aquest és el millor i a la bibliografia hi són tots els altres: Anna Blasco i Glòria Durban. Competència informacional: del currículum a l’aula. Dossiers Rosa Sensat, 72. Barcelona, 2011.

Un web: Competència informacional a l’aula, mantingut pel grup Bibliomèdia: https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/

Anuncis

Escriptors empresonats

tapies

Una webquest per reflexionar sobre la llibertat d’expressió.

Introducció

Al món hi ha al voltant de 900 escriptors i escriptores empresonats o perseguits. Ho sabies?

Tasca

La biblioteca del centre us ha encarregat una exposició per sensibilitzar els usuaris que al món molts escriptors no tenen llibertat. 

Haureu de pensar quins objectius persegueix l’exposició, quins continguts la formen i com es presenten.

Us pot ajudar fer una lectura de Veus silenciades, veus rescatades, un document que recull textos i fotografies sobre escriptors perseguits o empresonats.

Procés

L’equip estarà format per persones amb el perfil i les responsabilitats següents: lingüista, dissenyador i publicista.

Una vegada que tingueu clar quina serà la funció de cadascú, heu de pensar quin tipus d’exposició fareu i quins materials necessitareu. Per començar, aniria bé fer una pluja d’idees. Podeu inspirar-vos en el dibuix d’Antoni Tàpies que hem utilitzat en aquesta webquest. 

Important: abans de posar-vos a la feina i mentre aquesta duri, consulteu l’apartat d’avaluació per ajustar-la a allò que s’espera de vosaltres. I recordeu que una exposició té com a finalitat bàsica donar a conèixer d’una manera suggerent un missatge.

Conclusió

Quan haureu enllestit l’exposició, podeu preguntar-vos si només l’han de veure els usuaris de la biblioteca del centre o bé la podeu portar a altres llocs. 

Heu pensat que podria ser una exposició itinerant? Si és així, a qui podeu oferir-la?